Aeroklub Dolnośląski Mirosławice

OGŁOSZENIE KONKURSOWE: DYREKTOR AEROKLUBU

Aeroklub Dolnośląski poszukuje doświadczonego i ambitnego kandydata na stanowisko Dyrektora. Jeśli jesteś pasjonatem lotnictwa z solidnym doświadczeniem zawodowym oraz zdolnością do efektywnego zarządzania zespołem, ta praca może być idealna dla Ciebie.

Zakres obowiązków:

 • realizacja działalności statutowej,
 • dbałość o finanse i rentowność prowadzonej działalności gospodarczej Stowarzyszenia,
 • planowanie i realizacja działań związanych z działalnością Aeroklubu,
 • stale podnoszenie efektywności i optymalizacja działań,
 • administrowanie obiektami i terenem będącymi własnością Stowarzyszenia,
 • odpowiedzialność za politykę jakości
 • organizacja zarządzania ciągłą zdatnością do lotu,
 • skuteczne zarządzenie podległym personelem i rozwój kompetencji pracowników,
 • współpraca z Zarządem,
 • zarządzanie bieżącą działalnością Aeroklubu, ośrodka DTO, lotniska zgodnie z uchwałami i wytycznymi Zarządu zgodnymi z ustawowymi wymaganiami i obowiązującymi przepisami prawa,
 • składanie sprawozdań z realizacji postawionych i wykonanych zadań,
 • wykonywanie zadań wynikających z pełnienia funkcji Kierownika OdpowiedzialnegoDTO,
 • prowadzenia wszystkich działań zgodnie z obowiązującymi wymaganiami wodniesieniu do szkoleń do jakich organizacja ma uprawnienia,
 • przestrzeganie warunków certyfikatów organizacji szkoleniowej,
 • wykonywanie zadań wynikających z pełnienie funkcji Przedstawiciela ZarządzającegoLotniskiem,
 • wykonywanie zadań wynikających z pełnienie funkcji osoby odpowiedzialnej zaochronę na lotnisku,
 • stała współpraca z Zarządzającym Lotniskiem, terminowa realizacja nakładanychzadań,
 • współpraca z zewnętrznymi organizacjami i instytucjami w porozumieniu z Zarządem,
 • skuteczna komunikacja wizji i celów,
 • budowa relacji z partnerami biznesowymi,
 • budowa relacji z przedstawicielami administracji lokalnej oraz centralnej,
 • promocja oraz marketing AD (wewnętrzny i zewnętrzny),
 • wykonywanie zadań związanych z użytkowaniem stacji paliw w tym nadzór nadterminowością przeglądów i obowiązków wynikających z przepisów o urządzeniachpodlegających kontroli UTD.
 • nadzór nad prawidłowością wystawianych dokumentów sprzedaży, dostawy wyrobów akcyzowych wynikających z obowiązujących przepisów celno-skarbowych,
 • prowadzenie ewidencji paliw z tytułu posiadania przez Aeroklub statusu podmiotupośredniczącego i zużywającego,
 • bieżąca, terminowa współpraca z księgowością obsługującą Stowarzyszenie,
 • nadzór nad dokumentacją kadrową Stowarzyszenia,
 • wykonywanie innych poleceń Przełożonych.

Prosimy o przesyłanie zgłoszeń wraz z CV na adres e-mail: zarzad@aeroklubdolnoslaski.pl

Napisz komentarz

AEROKLUB DOLNOŚLĄSKI

Kod literowy lotniska

EPMR

Położenie geograficzne

50°57’33″ N
16°46’13″ E

Nawierzchnia, wymiary, kierunek RWY

trawa, 570×50 m, 90-270°
trawa, 800x50m, 350-170°

Częstotliwość

122,605 MHz