Aeroklub Dolnośląski Mirosławice

Zarząd Aeroklubu Dolnośląskiego:

Prezes

Paweł Kawalec

Wiceprezes

Zbigniew Chrząszcz

Skarbnik

Wojciech Skalski

Członek Zarządu

Jerzy Mazurkiewicz

Skład Komisji Rewizyjnej:

Przewodniczący

Mieczysław Ner

Członek Komisji

Józef Michałkiewicz

Członek Komisji

Artur Fuglewicz

AEROKLUB DOLNOŚLĄSKI

Kod literowy lotniska

EPMR

Położenie geograficzne

50°57’33″ N
16°46’13″ E

Nawierzchnia, wymiary, kierunek RWY

trawa, 570×50 m, 90-270°
trawa, 800x50m, 350-170°

Częstotliwość

122,605 MHz