Aeroklub Dolnośląski Mirosławice

Zarząd Aeroklubu Dolnośląskiego:

Prezes

Filip Jeleń

Wiceprezes

Piotr Bawiec

Skarbnik

Bartłomiej Świderski

Sekretarz

Paweł Jankowski

Członek Zarządu

Zdzisław Gądek

Skład Komisji Rewizyjnej:

Przewodniczący

Mieczysław Ner

Członek Komisji

Józef Michałkiewicz

Członek Komisji

Artur Fuglewicz

AEROKLUB DOLNOŚLĄSKI

Kod literowy lotniska

EPMR

Położenie geograficzne

50°57’33″ N
16°46’13″ E

Nawierzchnia, wymiary, kierunek RWY

trawa, 570×50 m, 90-270°
trawa, 800x50m, 350-170°

Częstotliwość

122,605 MHz